กสร. แจง นายจ้างมี สิทธิ์สั่งตรวจหาเชื้อโควิด หากไล่ออกเพราะโควิดต้องชดเชย

กสร. แจง นายจ้างมี สิทธิ์สั่งตรวจหาเชื้อโควิด หากไล่ออกเพราะโควิดต้องชดเชย

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) ทำการชี้แจงว่านายจ้างมี สิทธิ์สั่งตรวจหาเชื้อโควิด ในขณะเดียวกันหากใช้งานเหตุผลดังกล่าวในการไล่ออกนั้น จะต้องมีการจ่ายเงินชดเชย กสร., สิทธิ์สั่งตรวจหาเชื้อโควิด – (3 พ.ค. 2565) กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ชี้แจงกรณีลูกจ้างที่เข้าข่ายติดเชื้อไวรัส COVID-19 นายจ้างสั่งให้ลูกจ้างตรวจหาเชื้อได้ ถือเป็นเหตุอันสมควร แต่หากจะเลิกจ้างลูกจ้างด้วยเหตุนี้ ไม่ถือเป็นความผิดร้ายแรงที่เกิดจากการกระทำของลูกจ้าง ลูกจ้างต้องได้รับค่าชดเชย

นายนิยม สองแก้ว อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) 

ชี้แจงว่า ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID–19 ที่ขยายตัวเป็นวงกว้าง และจำนวนผู้ติดเชื้อที่ยังไม่ลดจำนวนลง ด้วยความห่วงใยของ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ซึ่งกำกับดูแลกระทรวงแรงงาน และนายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ที่มีความต้องการให้ลูกจ้างมีคุณภาพชีวิต และสุขภาพอนามัยที่ดี จึงได้สั่งการให้กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานสร้างความเข้าใจต่อนายจ้างและลูกจ้างให้ทราบว่า

หากนายจ้างมีข้อสงสัยว่าลูกจ้างเสี่ยงต่อการติดเชื้อ เช่น ลูกจ้างสัมผัสกับผู้ป่วยหรือลูกจ้างอยู่ในครอบครัวเดียวกับผู้ป่วย จึงมีคำสั่งไม่ให้ลูกจ้างมาทำงานและให้กักตัว ณ ที่พักอาศัยเพื่อเฝ้าดูอาการ นายจ้างต้องจ่ายค่าจ้างให้กับลูกจ้าง เพราะคำสั่งให้ลูกจ้างกักตัวเป็นคำสั่งให้หยุดงานเพื่อประโยชน์ของนายจ้าง จะถือว่าการปฏิบัติตามคำสั่งของนายจ้างดังกล่าวเป็นการขาดงานหรือละทิ้งหน้าที่ของลูกจ้างไม่ได้ แต่อย่างไรก็ตามนายจ้างอาจตกลงกับลูกจ้างให้ใช้สิทธิการลาป่วย หรือหยุดพักผ่อนประจำปีได้ รวมไปถึงนายจ้างสามารถสั่งให้ลูกจ้างเข้ารับการตรวจจากแพทย์

ด้วยเหตุที่ลูกจ้างอยู่ในข่ายเป็นผู้ติดเชื้อ COVID–19 ถือว่านายจ้างมีเหตุผลอันสมควรที่จะมีคำสั่งให้ลูกจ้างเข้ารับการตรวจได้ เพราะหากไม่ดำเนินการอาจเป็นอันตรายและกระทบต่อสุขภาพอนามัยของลูกจ้างคนอื่น หรือกระทบต่อกิจการของนายจ้างได้ สอดคล้องกับมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด ฉะนั้น คำสั่งของนายจ้างดังกล่าว ถือเป็นคำสั่งเพื่อป้องกัน เฝ้าระวัง รักษา ควบคุมมิให้เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID–19 เกี่ยวกับการทำงานที่ชอบด้วยกฎหมายและเป็นธรรม โดยนายจ้างต้องจ่ายค่าจ้างตามปกติ หากลูกจ้างไม่ปฏิบัติตามโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร นายจ้างก็อาจปฏิเสธไม่ให้ลูกจ้างเข้าสถานที่ทำงาน และไม่จ่ายค่าจ้างให้ หรืออาจลงโทษทางวินัย เช่น ตักเตือนลูกจ้างด้วยวาจาหรือตักเตือนเป็นหนังสือ เป็นต้น

อธิบดี กสร. กล่าวทิ้งท้ายว่า หากนายจ้างเลิกจ้างลูกจ้างเพราะเหตุลูกจ้างติดเชื้อไวรัส COVID-19 ถือว่าไม่ได้เป็นความผิดร้ายแรงที่เกิดจากการกระทำของลูกจ้าง ไม่ใช่การกระทำผิดวินัย ลูกจ้างมีสิทธิได้รับค่าชดเชย

ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับสิทธิ หน้าที่ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดทุกจังหวัด หรือโทรสายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 หรือหากสงสัยเกี่ยวกับแนวปฏิบัติการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรค โทร 1422 สายด่วนกรมควบคุมโรค

ธอส. เปิด งานประมูลบ้านมือสอง – 5.5 Super Summer Sale

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ทำการประกาศถึงการเตรียมเปิดงานประมูลบ้านมือสอง – 5.5 Super Summer Sale โดยมีส่วนลดสูงสุดถึง 40% (2 พ.ค. 2565) ธนาคารอาคารสงเคราะห์ จัดงานประมูลออนไลน์บ้านมือสอง ธอส. 5.5 Super Summer Sale ผ่าน Application : G H Bank Smart NPA คัดทรัพย์ใหม่คุณภาพดีทำเลเด่นรวมถึงเดินทางสะดวกมากมายรวมกว่า 354 รายการ ทั้งในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล รวมถึงทรัพย์ในส่วนภูมิภาค ด้วยราคาเริ่มต้นประมูลลดสูงสุดถึง 40% จากราคาปกติ ราคาต่ำสุดเพียง 130,000 บาทเท่านั้น

พิเศษ!! ผู้ชนะการประมูลจะได้รับส่วนลดเพิ่มอีก 10% หากทำสัญญาและทำนิติกรรมภายใน 31 สิงหาคม 2565 เริ่มประมูลพร้อมกันทุกรายการในวันพฤหัสบดีที่ 5 พฤษภาคม 2565 ระหว่างเวลา 12.00-13.00 น.

นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า เพื่อสนับสนุนให้คนไทยมีที่อยู่อาศัยได้อย่างสะดวกมากขึ้น จึงได้จัดงาน “ประมูลออนไลน์บ้านมือสอง ธอส. 5.5 Super Summer Sale” ในวันพฤหัสบดีที่ 5 พฤษภาคม 2565 ระหว่างเวลา 12.00-13.00 น.

โดยคัดทรัพย์สภาพดีในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล รวมถึงในภูมิภาค รวมกว่า 345 รายการ ทั้งประเภทบ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์เฮ้าส์ ห้องชุด และอาคารพาณิชย์ ราคาเริ่มต้นประมูลให้ส่วนลดสูงสุด 40% จากราคาปกติ แบ่งเป็น

ทรัพย์ในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล จำนวน 64 รายการ

– โดยมีรายการทรัพย์ราคาเริ่มต้นประมูลต่ำสุดอยู่ที่เพียง 335,000 บาท ได้แก่ ทรัพย์ประเภทห้องชุด ชั้น 9 ขนาดเนื้อที่ 31.58 ตารางเมตร ในโครงการบ้านสวนแจ้งวัฒนะอี เขตดอนเมือง กรุงเทพ

– ทรัพย์เด่นที่น่าสนใจ อาทิ ทรัพย์ประเภททาวน์เฮ้าส์ 3 ชั้น ขนาดเนื้อที่ 19.9 ตารางวา ในโครงการหมู่บ้านกลางเมืองพระราม 9 เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ ราคาประมูลเริ่มต้นที่ 4,420,000 บาท โดยเป็นทรัพย์ที่เส้นทางคมนาคมตัดผ่าน เดินทางสะดวก และห่างจากสนามบินสุวรรณภูมิเพียง 15 นาทีเท่านั้น

– ทรัพย์ประเภทบ้านเดี่ยว 2 ชั้น ขนาดเนื้อที่ 99.9 ตารางวา ในโครงการหมู่บ้านภัทรีดาอเวนิว อ.สามโคก จ.ปทุมธานี ราคาประมูลเริ่มต้นที่ 3,655,000 บาท โดยเป็นทรัพย์ที่มีการออกแบบสไตล์ลอฟท์ และมีสิ่งอำนวยความสะดวกภายในโครงการครบครัน อาทิ คลับเฮ้าส์, สระว่ายน้ำ, ฟิตเนส และ Co-Working Space เหมาะสำหรับครอบครัวที่มีความต้องการหลากหลาย

Credit : แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว | แต่งบ้านและสวน | พระเครื่อง | รีวิวกล้องถ่ายรูป