สำนักงานสลากฯ เดินหน้าขาย หวย ผ่าน แอปเป๋าตัง

สำนักงานสลากฯ เดินหน้าขาย หวย ผ่าน แอปเป๋าตัง

สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล แถลงความคืบหน้าในการดำเนินการจำหน่ายสลากดิจิทอล (หวย) ผ่านทาง แอปเป๋าตัง และการแก้ไขปัญหาสลากเกินราคา หวย, แอปเป๋าตัง – (28 เม.ย. 2565) สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลแถลงความคืบหน้ามาตรการแก้ไขปัญหาจำหน่ายสลากเกินราคา และการดำเนินการจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลผ่านแพลตฟอร์มจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลหรือสลากดิจิทัล (Digital Lottery) ผ่านแอปพลิเคชันของภาครัฐ

โดยรายละเอียดของภาคส่วน 

การดำเนินการจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลผ่านแพลตฟอร์มจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลหรือสลากดิจิทัล (Digital Lottery) ผ่านแอปพลิเคชันของภาครัฐ นั้น มีด้วยกันดังต่อไปนี้ สำหรับโครงการจำหน่ายสลากผ่านแพลตฟอร์มนั้น ประธานกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล กล่าวว่า เป็นความร่วมมือระหว่าง สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลกับธนาคารกรุงไทย ในการพัฒนาแพลตฟอร์มจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล โดยจะใช้แอปพลิเคชันของภาครัฐคือ แอปถุงเงินและแอปเป๋าตัง เป็นหลักใช้โครงข่ายการเชื่อมโยงในโครงการ Block chain ของกระทรวงการคลัง

โดยที่ตัวแทนจำหน่ายหรือผู้ซื้อ-จองล่วงหน้าฯ จะเข้าไปเป็นร้านค้าในแอปถุงเงิน และประชาชนทั่วไปจะสามารถซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลได้ในแอปเป๋าตัง ปัจจุบันประชาชนใช้งานแอปเป๋าตังประมาณ 30 ล้านบัญชี สำหรับระยะเริ่มต้น งวดวันที่ 16 มิถุนายน 2565 ที่จะเปิดจำหน่ายตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายน 2565 นั้น จะมีสลากจำนวนไม่น้อยกว่า 5,000,000 ฉบับ ประธานกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล กล่าวต่อไปอีกว่า การจำหน่ายสลากฯ ผ่านแพลตฟอร์ม เป็นเพียงการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายเท่านั้น แต่รูปแบบผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายยังคงเป็นสลากกินแบ่งรัฐบาลแบบใบ และตัวระบบการดำเนินการต่าง ๆ นั้น ยังคงเหมือนเดิม

สำหรับขั้นตอนและรายละเอียดในการดำเนินการนั้น พันโท หนุน ศันสนาคม ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล กล่าวว่า จะเริ่มทดสอบระบบเป็นการนำร่อง 2 ครั้ง (2 งวด) เป็นระบบปิด

โดยครั้งแรก จะทดสอบระบบด้วยการนำสลากงวดวันที่ 16 พฤษภาคม 2565 จำนวนไม่น้อยกว่า 4,500 ฉบับ จากตัวแทนจำหน่ายรายย่อย และสมาคม/องค์กร โดยขั้นตอนจะเริ่มจากการสแกนสลาก 3 – 6 พฤษภาคม 2565 และเริ่มจำหน่าย 10 – 16 พฤษภาคม 2565

และจะทำการทดสอบการจำหน่ายสลากบนแพลตฟอร์ม 

ครั้งที่ 2 สลากงวด 1 มิถุนายน 2565 ด้วยจำนวนสลากเท่าครั้งแรก และมีขั้นตอนเช่นเดียวกัน จากนั้น จะเป็นการจำหน่ายจริง งวด 16 มิถุนายน 2565 จำนวนสลากไม่น้อยกว่า 5,000,000 ฉบับ โดยจะใช้เวลาในการสแกนสลาก 6 วัน ช่วง 27 พฤษภาคม–1 มิถุนายน 2565 และเริ่มจำหน่ายวันที่ 2 มิถุนายน 2565

ในเบื้องต้น สำนักงานสลากฯ จะเปิดรับสมัครตัวแทนจำหน่ายสลากผ่านแพลตฟอร์มจำหน่ายฯ ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป โดยผู้สมัครจะต้องเป็น ตัวแทนจำหน่ายสลากรายเดิม หรือผู้ซื้อ-จองล่วงหน้าฯ ปี 2558 ที่ยืนยันรับสิทธิ์ผ่านแอป “เป๋าตัง” แล้ว และผู้สมัครจะต้องลงทะเบียนใช้งาน “ถุงเงิน” และ “เป๋าตัง” แล้ว

นายธนวรรธน์ พลวิชัย กรรมการและโฆษกคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล กล่าวว่า แพลตฟอร์มจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล หรือสลากดิจิทัล เป็นระบบ ซื้อ-ขายสลากกินแบ่งรัฐบาล ที่มีการนำเอาสลากกินแบ่งรัฐบาลแบบใบที่มีจำหน่ายในปัจจุบันมาสแกนเป็นภาพสลากและชุดข้อมูลสลาก ประกอบด้วย งวดวันที่ งวดที่ ชุดที่ เล่มที่ และหมายเลขสลาก นำเข้าสู่ระบบแพลตฟอร์มจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล โดยใช้ภาพสลากและชุดข้อมูลสลาก เป็นข้อมูลอ้างอิงแทนสลากฉบับจริง

โดยที่สลากฉบับจริงนั้น จะถูกจัดเก็บไว้ที่สำนักงานสลากฯ เพื่อใช้เป็นหลักฐานอ้างอิงกับชุดข้อมูลสลากฯ ในแพลตฟอร์มจำหน่ายสลากฯ สำหรับแพลตฟอร์มจำหน่ายสลากฯ หรือสลากดิจิทัล นั้น จะทำการซื้อ-ขายสลากฯ ตามราคาที่สำนักงานกำหนดไม่เกิน 80 บาทต่อฉบับ และผู้ซื้อ-ขายสลากฯ ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี ชำระเงินค่าสลากฯ ผ่านระบบรับชำระเงินในแพลตฟอร์มเท่านั้น ไม่รับเงินสด

เมื่อผู้ซื้อสลากฯ ถูกรางวัล สามารถมารับเงินรางวัลด้วยตนเองได้ที่สำนักงานสลากฯ โดยสลากฉบับจริงจะอยู่ที่สำนักงานเพื่อใช้ในการอ้างอิงผลรางวัลและการรับเงินรางวัลของผู้ถูกรางวัล หรือจะขอรับเงินรางวัลผ่านการโอนเงินของธนาคารกรุงไทยก็ได้ โดยจะมีค่าธรรมเนียมร้อยละ 1

กรรมการและโฆษกคณะกรรมการสลากฯ กล่าวต่อไปอีกว่า สำหรับการติดตามและประเมินผลโครงการนั้น สำนักงานฯ ได้เตรียมการสร้างแบบฟอร์มและช่องทางการติดต่อสื่อสาร รวมถึงการลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบไว้แล้ว อย่างไรก็ตาม จำนวนสลาก 5 ล้านฉบับ ที่จะเริ่มจำหน่ายงวดวันที่ 16 มิถุนายน 2565 เป็นเพียงปริมาณที่กำหนดไว้ในระยะแรกเท่านั้น โดยมุ่งหมายที่จะให้เกิดประโยชน์กับประชาชนผู้ซื้อให้ได้มากที่สุด และคำนึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับผู้ขายสลากทั้งที่ขายอยู่ในแพลตฟอร์ม และที่ไม่ได้อยู่ในแพลตฟอร์มด้วย

ทั้งนี้ ในระยะต่อไป หากมีตัวแทนจำหน่ายหรือผู้ซื้อจองฯ มีความสนใจจำหน่ายสลากบนแพลตฟอร์มมากขึ้น สำนักงานสลากฯ ก็พร้อมดำเนินการเพื่อประโยชน์ของทุกฝ่าย

ด้านนายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวว่า นอกจากความพยายามในการจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานซาอุฯ โดยรัฐจัดส่งแล้ว ในขณะเดียวกันกรมฯพร้อมสนับสนุนให้เกิด Business Matching โดยไม่ปิดกั้นการจัดส่งระหว่างบริษัทจัดหางานเอกชนด้วยกัน

Credit : แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว | แต่งบ้านและสวน | พระเครื่อง | รีวิวกล้องถ่ายรูป